Hoe het allemaal begon

Het staat voor velen nog in het collectief geheugen…

Brand Innovation Nieuwstraat, Brussel, 250 doden (1967)

Brand dancing, La Louvière, 16 doden (1976)

Brand Switel hotel, Antwerpen, 15 doden (1994)

Naar aanleiding van onder andere deze rampen werd de wet van 30 juli 1979 opgesteld.

Die wet is tweeledig en beoogt de preventie van brand en ontploffing en de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onder diezelfde omstandigheden.

    • Preventie tegen brand en explosie
    • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

De wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie tegen brand en ontploffing en de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onder die omstandigheden heeft geleid tot een gemeenschappelijke basisnorm voor een of meerdere bouwwerken onafhankelijk van de bestemming : het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 “Basisnormen brandpreventie” en zijn wijzigingen.

Het gaat om een basisreglement dat de minimumvoorwaarden bepaalt waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen.

Wat is brandweerstand nu precies?

De brandweerstand kan omschreven worden als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te blijven voldoen aan de eisen in verband met de brandstabiliteit, de vlamdichtheid, de thermische isolatie en/of om het even welke andere vereiste functie. Deze verschillende prestaties worden beoordeeld tijdens een genormaliseerde brandweerstandsproef

De brandwerendheid wordt voornamelijk bepaald met behulp van brandproeven in laboratoria.

De brandwerendheid wordt in de Europese Unie bepaald aan de hand van een brandproef.

Bij een brandproef wordt de constructie aan een zijde voor een oven geplaatst. In de oven wordt de temperatuur volgens een voorgeschreven temperatuurverloop (meestal de ‘standaardbrandkromme’) verhoogd, in een uur tot ongeveer 950°C.

Aan de niet-verhitte zijde worden temperatuursensoren en een stralingsmeter geplaatst.

De weerstandsklasse wordt uitgedrukt in minuten, wat overeenkomt met de duur van de brandproeven (van 15 tot 240 minuten).

Voor het slagen van brandproeven gelden verschillende categorieën criteria, afhankelijk van het land.

Om te voldoen aan deze norm wordt getest of het deurgeheel (deur + omlijsting) de vlammen kan tegenhouden (E) , niet teveel stijgt in temperatuur (I) en of er niet teveel warmtestraling wordt afgegeven (W)

Evolutie door de tijd

Sinds enkele jaren is er sprake van een overgang naar een Europese normering. Concreet houdt dat in dat deurgehelen, deuren en metalen brandwerende deuromlijstingen, moeten voldoen EI1 eis van de Europese norm.

De herziening van 20 mei 2022 van het Koninklijk Besluit “Basisnormen” is gepubliceerd op 23 juni 2022 en in werking getreden op 1 juli 2022.

Wat betekent dat alle bouwvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1/07/2022 met de EI1 norm moeten worden gerealiseerd.

Belangrijk hierbij te noteren :
Bouwvergunningsaanvraag ingediend vanaf 1/07/2022  moeten uitgevoerd worden met EI1 omlijstingen
Bouwvergunningsaanvraag ingediend vóór 1/07/2022 kunnen uitgevoerd worden met RF omlijstingen

Er is een overgangsfase voorzien waardoor het mogelijk blijft om met de vertrouwde SYMONS metalen brandwerende omlijstingen te blijven werken.

Door het behalen van de hoogste EI1 klassering blijft de brandwerende metalen deuromlijsting van Symons uitermate geschikt voor ruimtes waar brandveiligheid primordiaal is, zoals in de zorgsector, scholen, luchthavens, openbare gebouwen…..

Offerte aanvragen

Van zodra we beschikken over de EI1 Benor/ATG certificaten zullen we hierover communiceren. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie, we helpen je graag verder !

——————————————————————————————-

Bronnen WTCB- Wikedepia- Prebes / Foto’s Symons